Výroba tepelné energie

Tepelná energie je vyráběna ve dvou bezobslužných horkovodních kotlích. Jejich výkony byly zvoleny tak, aby byly přizpůsobeny odběrům tepelné energie v SZT města Varnsdorf a mohly být provozovány co nejvíce času v různých klimatických a provozních podmínkách v optimální výkonové poloze a při tom aby stále zůstávala mírná výkonová rezerva pro případné připojení dalších odběratelů.

Kotel PK1: Plynový horkovodní kotel BOSCH; výkon 5,6 MW účinnost při jm. výkonu 90,6 %

Kotel PK2: Plynový horkovodní kotel BOSCH výkon 12,6 MW  účinnost při jm. výkonu 91,4 %

Palivo: Zemní plyn