O nás

Teplárna Varnsdorf a.s. od roku 2018 vlastní novou provozovnu Alena, kterou je horkovodní plynová kotelna spalující zemní plyn. Tato kotelna s kotli PK1 (Tomáš) s výkonem 5,6 MW a PK 2 (Lukáš) s výkonem 12.6 MW dodává tepelnou energii výhradně do horkovodního rozvodu města Varnsdorf. Výrobcem kotlů je firma BOSCH a generálním dodavatelem kotelny VAE a.s.

Dále byl v roce 2022 a v roce 2023 za podpory EU a Ministerstva průmyslu a obchodu realizován projekt Úspora energií v SZT Varnsdorf 2.fáze, 1.etapa, kde v 1. části byly v roce 2022 instalovány na plynové kotle spalinové výměníky a ve druhé části projektu v roce 2023 je vyměněno prvních pět předimenzovaných a provozně zbytečně nákladných OPS za energeticky úspornější OPS.

Výběrové řízení na zhotovitele projektu vyhrála a projekt realizovala společnost OL ENERGY s.r.o.

Jedná se o projekt jehož hlavním účelem jsou úspory primární energie při výrobě tepla a teplé vody pro odběratele města Varnsdorf. Tento projekt navazuje na 1. fázi ekologizace Teplárny Varnsdorf a.s., kdy byly v roce 2018 trvale odstaveny předimenzované, provozně a energeticky náročné a zároveň již technicky a morálně dožité parní uhelné kotle a zároveň byly nahrazeny novými moderními plynovými horkovodními kotli navržené tak aby vyhovovaly potřebám spotřeby tepelné energie pro město Varnsdorf.