O nás

Teplárna Varnsdorf a.s. od roku 2018 vlastní novou provozovnu Alena, kterou je horkovodní plynová kotelna spalující zemní plyn. Tato kotelna s kotli PK1 (Tomáš) s výkonem 5,6 MW a PK 2 (Lukáš) s výkonem 12.6 MW dodává tepelnou energii výhradně do horkovodního rozvodu města Varnsdorf. Výrobcem kotlů je firma BOSCH a generálním dodavatelem kotelny VAE a.s.

V současné době probíhá v Teplárně Varnsdorf a.s. realizace akce s názvem Úspora energií v SZT Varnsdorf 2.fáze, 1.etapa. Část spalinové výměníky, která je dotována Evropskou unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Jedná se o projekt spočívající v kompletní realizaci instalace spalinových výměníků u dvou plynových horkovodních kotlů umístěných v objektu plynové kotelny Teplárny Varnsdorf a.s. za účelem úspory primární energie při výrobě tepla a teplé vody pro odběratele města Varnsdorf

Výběrové řízení pro investiční akci:

Úspora energií v SZT Varnsdorf 2.fáze, 1.etapa. Část spalinové výměníky

Předmětem plnění zakázky je plně funkční dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací a služeb spojených s tímto dílem a to v souladu se Zadávací dokumentací splňující podmínky projektu. Jedná se o projekt spočívající v kompletní realizaci instalace spalinových výměníků u dvou plynových horkovodních kotlů umístěných v objektu plynové kotelny Teplárny Varnsdorf a.s. za účelem úspory primární energie při výrobě tepla a teplé vody pro odběratele města Varnsdorf pro splnění indikátoru stanoveným v RoPD č.j. MPO 13562/22/61500 čl. 6.10 a to ve výši 7 150,46 GJ/rok.

Detailní informace na:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/uspora-energii-v-szt-varnsdorf-2-faze-1-etapa-cast-spalinove-vymeniky-1

Výběrové řízení pro investiční akci Úspora energií v SZT Varnsdorf 2. fáze, 1. etapa – Část spalinové vý měníky bylo ukončeno. Generálním dodavatelem se dle výsledků výběrového řízení stala společnost OL ENERGY s.r.o.