Licence

Licence udělená Energetickým regulačním úřadem (ERU) :

Licence na rozvod tepla – č. 320705675

Licence na výrobu tepla – č. 311835332